Velkommen til Hallingskarvet.net

 

 

 

 

 

 

 

Hallingskarvet er en ca 35 km lang fjellrygg fra Geilo og vestover. Skarv-et (int) i betydningen nakent fjell. Del av nordfjella, som normalt betegner fjellpartiene nord for Bergensbanen. Høyeste topp er Folarskardnuten (1933 moh). Det er en praktfull utsikt fra toppen. Sammen med Hardangerjøkulen og Hårteigen utgjør Hallingskarvet den siste rest av et skyvedekke som en gang dekket hardangervidda. De bratte nord- og sørveggene er frontene av nevnte skyvedekke. Nord for Hallingskarvet ligger det store vannet Strandavatnet, som er demmet opp. Øst og sør for Hallingskarvet går også Bergensbanen, som har sitt høyeste stopp på Finse (1222 moh.).

I 2006 ble Hallingskarvet nasjonalpark opprettet rundt Hallingskarvet.

Hallingskarvet var tidligere eget værvarslingsdistrikt. Det er grunn til å påpeke at dagens værmeldinger for Langfjella og de andre sentrale fjellområder i Sør-Norge, er ment for disse områdene som helhet, og i 1100-1200 meters høyde. Spesielt vindforholdene vil være helt annerledes på og rundt et fjell som Hallingskarvet enn det som nevnes i værmeldingene. Hallingskarvet har årlig mange dager med middelvind av orkan styrke.

Klimatisk preges Hallingskarvet av at fjellet er beliggende ved vannskillet mellom østlandet og vestlandet. Værforholdene kan derfor skifte raskt. Nedbøren øker gradvis vestover på fjellryggen. På grunn av Hallingskarvets høyde, karakteristiske form og vest/nordvest-øst/sørøst gående belliggenhet, er fjellet med på å skape sitt eget vær. Vind fra vest er hyppigst og sterkest i høyfjellet i Sør-Norge.

Hallingskarvets lengde (ca 3,5 mil),den forholdsvis jevne og lett bølgende overflaten, samt mangel på fjell i samme høydenivå mot vest, gjør sitt til at luftstrømmene inn mot vestlandskysten får nesten fri bane mot Hallingskarvet. Vinden vil i tillegg aksellerere langs toppflaten. Vindstyrken på toppen av fjellet vil derfor være høyere enn i tilsvarende høydenivå inn mot vestlandskysten. I spesielle situasjoner med svært sterk vind i de høyere luftlag i atmosfæren, vil luftstrømmen presses mellom disse lagene og Hallingskarvet. Dette vil forsterke vinden ytterligere. I Folarskaret vil middelvinden forsterkes ved sør-sørvestlig vind. Nordvestlig vind vil gi spesielt sterke vindkast i Folarskaret. I desember 1986 opplevde Djupedalen i Hol den sterkeste vind i moderne tid. Kraftlinjer, bygninger og store mengder skog ble skadet. Den generelle værsituasjonen i Sør-Norge var ikke preget av spesielt sterk vind, men sterke luftstrømmer fra vest/sørvest i 3000-4000 meters høyde forsterket vinden over Hallingskarvet. Lebølger og levirvler fra Storesåta har i dette tilfellet slått ned mot Djupedalen. Meteorologene antar at de sterkeste middelvindene og vindkastene på Hallingskarvets toppflate er henholdsvis i overkant av 50 og 70 meter per sekund. Men den maksimale vinden kan være adskillig sterkere på grunn av de nevnte forhold, og meteorologenes manglende innsikt i lokale vindforhold i norske høyfjell. Flere mennesker har omkommet på og ved Hallingskarvet, sommer som vinter. Den mest kjente ulykken skjedde påsken 1950, da tre unge menn fra Bergen omkom. Den ene falt utfor stupet ved Storekvelvi på nordsiden. De to andre ble funnet av hjelpemannskaper ved Hyllun på sørsiden, ca en uke senere.

Kilde :Wikipedia.

 

 

 

      Hallingskarvet.net © 2007

Nyheter.

 

Epostavisen

Radio Hallingdal

Hallingdølen

Nrk Buskerud

Landets aviser

Forsidene

Webcamera.

 

 Geilo Fjellandsby Kikut

Haugastøl

Webcamera i Norge

Værstasjoner.

 

Geilo Fjellandsby Kikut

Vær & veimeldinger.

 

Yr.no

Storm

Veimeldinger

Hallingskarvet Nasjonalpark er et stort sammenhengende fjellområde med verdifulle vassdrag og truede plantearter.

Parken ble opprettet 22 des 2006 av Kongen i statsråd.

Hytter & leiligheter.

Kikut

Geilo fjellandsby

kikut hyttetomter hytte geilo fjellandsby nasjonalpark ski geilo leiligheter skiheis grilling fiske ørret ferskvannsfiske fotturer løyper